”Teen taidetta ilman taidealan koulutusta niillä materiaaleilla mitä kulloinkin sattuu olemaan käsillä. Maalaan pääasiassa akryylimaaleilla ja käytän paljon kierrätyspintoja, kuten vanhoja hyllylevyjä tai vanerilevyä.”

-mara

G A L L E R I A
Myytävät teokset löytyvät   K A U P A S T A

K U V A T A I D E

”Joka aamu leskimies kiipeää saman vuoren huipulle, koska vasta siellä

hän muistaa vaimonsa kasvojen todellisen loiston”

2017

K E I K A T        M U S I I K K I        K U V A T A I D E       K A U P P A       Y H T E I S Ö T A I D E T I L A T        M A R A