”Teen taidetta ilman taidealan koulutusta niillä materiaaleilla mitä kulloinkin sattuu olemaan käsillä.”

I T E T A I D E   + + +   D I Y

G A L L E R I A


Kaikki teokset myydään tarjousten perusteella. Yhteydenotot: maranormaali(at)gmail.com

K E I K A T      M A R A      R O M U   &   R A N D O M      J U L K A I S U T      I T E T A I D E     K E L T A I N E N   T A L O

M A R A N O R M A A L I T   I L M E S T Y X E T

28.3.-13.5.2019


Sarja repaleisia, häilyviä ja kaoottisia omakuvia esittelevät järjen ja hulluuuden nuoralla tanssivan taiteilijan hänen omin silmin.


G A L L E R I A   T I K E T T I

Urho Kekkosenkatu 4-6

00100 Helsinki